SO - läxa till torsdag vecka 6

Malaria, TBC/tuberkulos och AIDS är sjukdomar som skördar många dödsoffer i världen och särskilt i Afrika.


Tag nu reda på så mycket du kan om dessa sjukdomar. Leta efter fakta på nätet och berätta om det i ett dokument som du kallar "Malaria, TBC och AIDS har drabbat Afrika hårt"


Malaria:

Orsakas av parasiter. Vad heter de två (av fyra) vanligaste? Vad heter myggan som bär på parasiten?

Symtom, händelseförlopp, dödlighet

Hur skyddar man sig?


TBC:

Tidigare vanlig i Sverige, inte nu. Vaccin finns.

Hur smittas man? Symtom, händelseförlopp, dödlighet.


AIDS:

Hur smittas man och hur skyddar man sig? Mediciner? Afrika hårt drabbat. Vilka följder har detta lett till?


Nästa vecka, senast torsdag, skall du ha bestämt vilket djur du vill skriva om/hålla föredrag om.
Vecka 4

I veckan har alla tre klasserna skrivit klart texten om Nelson Mandela och besvarat ökenfrågorna och många har börjat med extrafrågor om Afrika.

I vecka 5 är det fokus på "barnsoldater" och Afrikas kolonisering. Vi läser artiklar och diskuterar.

Nästa vecka på torsdag em försvinner So-lektionerna för 6:2 och 6:3.

LÄXA  VECKA 5

Läsa och kunna det som står om koloniseringen av Afrika i Geografiboken sid. 29 - 31.

6:1 har läxa till torsdag
6:2 har läxa till onsdag
6:3 har läxa till tisdagVecka 3

Vi har sett en film om Afrikas öknar och jag har gjort en sammanställning på vad som berättades där. Den stencilen får ni på måndag.

Det var många som inte uppmärksammade läxan, om Sydafrika, i veckan. Vi läser den istället i skolan.

De flesta är nu nästan klara med sitt arbete om Nelson Mandela. Alla skall vara klara med den efter nästa lektion.

Därefter arbetar alla med uppgifter om öknen. Ni får dessa på måndag eller tisdag. Då får ni också Naturkunskapsboken, där ni kan läsa om öknen, sid. 57-67. 

Vecka 2

Arbetsplan i SO vecka 2 - 8  AFRIKA

Fram till sportlovet kommer vi att ägna oss åt kontinenten Afrika. De länder vi fokuserar på är Sydafrika, Mocambique, Zimbabwe, Kamerun, Kongo och Egypten.

Vi kommer att se minst tre filmer om Afrikas geografi och dess djurliv. Jag kommer att visa bilder och berätta om Kamerun, Mocambique, Sydafrika och Egypten.
Meningen är att du skall öka din förståelse för människans levnadsvillkor, genom vidgade kunskaper om natur och samhälle och om sambanden därelmellan i olika delar av världen.
Du skall kunna berätta om : Aids och vilka effekter det fått för människorna.
                                                  Malaria
                                                  Krigsområden. Varför?
                                                  Barnsoldater. Varför?
                                                  Naturtillgångar som olja, diamanter, guld, skog och var de finns.
                                                  Ökenområdena, var de ligger och hur det ser ut.
                                                  Savannen och dess djur.
                                                  Nelson Mandela
                                                  Floderna Nilen, Niger, Kongo och Zambezi.
                                                  Viktoriasjön
                                                  Bergsområden. Var finns de?
                                                  Den gamla egyptiska kulturen.
                                                  Kolonialiseringen av Afrika
                                                  Missionen

Arbetsuppgifter:                     Läsa i tidningen Globen om några människor som kämpar för barnens rättigheter.
                                                  Skriva en text om Nelson Mandela.
                                                  Instuderingsfrågor om bl a öknen.
                                                  Arbete om ett valfritt djur.
                                                  Föredrag om detta djur.
                                                  Geografiboken sid. 19-3, 36-39.
                                                  Tidningsartiklar om bl a barnsoldater.
                                                   Läxor varje vecka.
                                                   Skriva en text om kassava.
Mål


När du avslutat arbetsområdet skall du tydligt visa att du:

- kan se samband mellan naturresurser och människans olika verksamheter.
- känner till några platsers lägen i förhållande till varandra.För att uppnå målen skall du tydligt visa att du kan och förstår det jag nämnt ovan. Du skall vara aktiv på lektionerna och göra
de uppgifter jag ger dig. Sök gärna information på nätet. Du skall skriva egna texter, inte kopiera från andras texter på nätet.
 
Du skall vara väl förtrogen med Afrikas karta, men du behöver naturligtvis inte kunna alla länder.
Du skall hålla ett föredrag om ett djur och vara väl förberedd.


Lycka till önskar KerstinLäxa till torsdag i vecka 3

Läsa om Sydafrika i geografiboken sid. 36-39.
Mocambique: Portugisisk koloni. Samora Machel, det fria Mocambiques första president. Dog i en flygolycka 1986. Graca Machel,
hans hustru och även utbildningsminister, numera gift med Nelson Mandela. 
Maputo huvudstad.
RSS 2.0