Vecka 11

Läxan till torsdag är att kunna berätta om Viktoriasjön med hjälp av stencilen ni fick förra veckan. Den är snarare en mindmap på det jag berättat om i klassen.

Vi fortsätter även med djurpresentationerna och ser färdigt filmen Ali Zaoua, gatans prins.

Vecka 10

Det är läxa i So, Viktoriasjön,  till torsdag i nästa vecka.

Alla får en stencil, som bl a tar upp allmänna fakta om sjön, problem som uppkommit på grund
av vattenhyacinten, nilaborre, föroreningar m m. samt lite om Marafloden och Mauskogen.

VIKTORIASJÖN

  

Kenya, Tanzania, Uganda

Grund sjö, känslig för klimatförändringar, kan lätt torka ut.

Medeldjup 40 m.

Vita Nilens källa

3000 öar

Många sorters akvariefiskar - ciklider

Ung sjö. 400 000 år gammal - torkat ut 3 ggr. - istider (dålig nederbörd).

För 12 500 år sedan ingen sjö.

Marafloden rinner ut i sjön.

30 milj. människor lever runt sjön, hälften under fattigdomsgränsen.


Problem

  

Främmande arter: 1. Nilaborre. God matfisk. Inplanterad 1954. Äter upp bl.a.

                                  cikliderna (endemiska).


                              2. Vattenhyacint. Bildar "tjocka mattor" på sjön - transport-

                                   problem - växter ruttnar - förorenat dricksvatten -

                                   bilharzia - malaria - tyfusfeber.


Föroreningar:          Varje dag 100 ton avfall ut i sjön (handelsgödsel,

                                 kloakvatten).Marafloden

  

Rinner upp i Kenya, i bergsskogen som kallas Mauskogen. Många byar och kåkstäder utefter floden

Stora jordbruk (vete) - kemikalier ut i floden (bl a kvicksilver).


Mauskogen - naturreservat, men 80% har huggits ner. Inga rötter kan då hålla kvar jorden vid häftiga regn - igenslammad flod.Faror

  

Aids                                Tyfus

Malaria                           Drunkningsolyckor

Bilharzia                         Prostitution 


RSS 2.0