Vecka 47

Tänk på att ni har läxa till torsdag, alla tre klasserna. Ni läser i  Religionskunskapsboken sid. 37-41 om Judendomen och lär er så mycket ni kan.
 
Alla skall kunna förklara vad följande betyder: synagoga, rabbin, Tora, Talmud, Palestina, palestinier, 1948, Arken,Sabbaten, Bar Mitsvah och Bat Mitsvah.
 
61 jobbar under veckan med en del uppgifter om judendomen, samt ser en film om Sydamerikas djur och natur.

62 skriver klart text nummer 2 om Colombia och jobbar klart med uppgifterna om judendomen. Kanske hinner vi se en del av filmen om Sydamerikas djur.

63 jobbar klart med judendomen och vi hinner nog kanske se en del av filmen om Sydamerika.


Läxan till torsdag nästa vecka är att läsa om USA, sid. 135-140 i Geografiboken.

Vecka 46

Nu har ni alla (nästan) gjort ert skriftliga läxprov om islam. Jag har läst nästan alla, skrivit en del kommentarer och skickat tillbaka dem till er för att sparas i er digitala portfolio.

Överlag så kunde ni alla skrivningen mycket bra. Fortsätt så!


Nu har alla klasser sett dokumentären om Columbia och därefter skall ni skriva ytterligare en text om Columbia. Klass 61 är klar med denna, 62 har börjat och 63 börjar imorgon tisdag.


Läxa till torsdag för klass 61 och 62, Judendomen. Ni läser i religionskunskapsboken sid. 37-41.
Läxa till tisdag vecka 47 för klass 63.

Läs i skolan texten på sidorna 37-41. Därefter går du till sidan 21 och läser om Abrahams släkt blir ett folk. Läs till sidan 29. Välj sedan ut en av "berättelserna" lär dig den noga och skriv sedan om denna på datorn. OBS. Skriv ej av texten. Använd egna ord. Du kan även läsa om konungarna Saul, David och Salomo sid. 30-33. Berätta om någon av dem för din bänkkamrat. 


Nästa vecka läser vi om USA. Vi håller oss till Geografiboken.
 


RSS 2.0