Vecka 6

Vecka 6


Den här veckan tränar vi mycket på väderfraser och gör väderkartor på spanska.

  

  

Läxa i spanska vecka 6 och 7 torsdag/fredag


Det här är 30 ord eller meningar. Det är meningen att ni skall ha hälften av dessa till vecka 6 och hälften till vecka 7. Ni väljer själva vilka.

  

El día = dagen, la semana = veckan, el mes = månaden, el año = året


¿Qué tiempo hace hoy? = Vad är det för väder idag?


Hace mal tiempo = Det är dåligt väder.

Hace buen tiempo = Det är bra väder.


Hace frío = Det är kallt.

No hace frio = Det är inte kallt.

Hace calor = Det är varmt.

Hace mucho calor = Det är mycket varmt.


Mucho = mycket

Un poco = lite


Hace sol = Det är sol.

No hace sol = Det är ingen/inte sol/soligt.

Hace un poco sol = Det är lite sol/soligt


Está nublado = Det är molnigt.

No está nublado = Det är inte molnigt.


Llueve = Det regnar

No llueve = Det regnar inte.


Nieva = Det snöar.

No nieva = Det snöar inte.

La nieve = Snön


Por qué? = Varför?

Porque = Därför att


Demasiado = alltför

Casi = nästan

También = också


Vacaciones = Ledighet/semestrer

Mucha gente = Mycket folk

Me gusta esquiar = Jag tycker om att åka skidor.
Vecka 4

I veckan har vi tränat på familjeord såsom

mi abuelo = min morfar/farfar                                               mis abuelos = mina morföräldrar/farföräldrar

tu tío = din morbror/farbror                                                     tus tíos = dina morbröder/farbröder

su primo = hans/hennes/sin/deras kusin                          sus primos = hans/hennes/sina/deras kusiner


LÄXA till torsdag/fredag vecka 5
 

Kapitel 7a sidan 30. Kunna alla siffror från 1 -3, de fyra årstiderna och årets 12 månader.                            

Vecka 3

Läxa i spanska till torsdag och fredag i vecka 4 är att kunna följande ord:

La calle = gatan
Misma = samma
En la misma calle que yo = på samma gata som jag
El número = nummer
Toda la familia = hela familjen
Bastante = ganska
Bastante mayor = ganska gammal
Fotografía = fotografi
Ha muerto = är död

Los reyes = kungafamiljen
El rey = kungen
La reina = drottningen

Läs och översätt resten av texterna i kapitlet. (ej trabalenguas och cantamos)

I veckan har vi även arbetat med ett häfte "Meningar att översätta till spanska"

Träna även glosorna på "spraktrana".
 

Vecka 2

Läxa till torsdag och fredag i vecka 3

Du skall kunna texterna till de fyra bilderna på sid. 28 samt följande glosor:
Den första texten som börjar Mi abuela... skall du ha till veckan efter.

la familia = familjen
abuelo/a = morfar, farfar/ mormor, farmor
abuelos = mor- farföräldrar
apellido = efternamn
madre/mamá = mamma
padre/papá = pappa
tio/a = morbror, farbror/moster, faster
primo/a = kusin
hijo/a = son/dotter
hijos = barn
mujer = hustru/kvinna
marido = make/man
hombre = man
 Hombre! = Jösses!


RSS 2.0