Vecka 47

Den här veckan, på torsdag och fredag är det prov i spanska.

Läs på träningspappret ni fått av mig och se till att ni kan allt. Då kommer ni att klara skrivningen bra.

I veckan repeterar vi och tränar på det vi läst. Nästa veckas läxa får ni på fredag.

Vecka 46

Var noga med att spara alla era stenciler m.m. i er spansk mapp.

Den här veckan arbetar vi med resten av kapitel 4b.

Vi tittar på när det skall vara es och när det skall vara son.

el libro es verde  =  boken är grön
los libros son verdes  =  böckerna är gröna

el libro verde  =  den gröna boken
los libros verdes  =  de gröna böckerna

El libro verde es de Inglaterra  =  Den gröna boken är från England.
Los libros verdes son de Inglaterra  =  De gröna böckerna är från England.


Läxa till torsdag och fredag:


Du skall kunna de fyra texterna under bilderna på sidorna 21 och 22. Läs flera gånger så du får bra flyt och översätt sedan texterna.

Ord och uttryck att kunna:

muchos regalos = många presenter
el regalo = presenten
La camiseta = T-tröja
un monopatín = en skateboard
pero = men
todos = alla
todo = allt
el = han
ella = hon
hoy = idag
gemelos = tvillingar
para Julio = till Julio
color favorito = favoritfärg
hermano pecueño = lillebror


Skrivning i spanska, kapitel 1-4, torsdagen den 20 nov. och fredagen den 21 nov.

I veckan får ni en stencil med det ni skall kunna till provet och vi har ingen läxa i vecka 47. Repetera och träna inför provet.


Vecka 45

Läxan denna vecka är till torsdag för 61a, 62a och 63a och till fredag för 61b, 62b och 63b.

Läxan är bl.a. dialogen på sid. 21. Exakt vad kan du läsa på vecka 43.
Läs läxan ordentligt så du kan den perfekt.

Titta gärna igenom stensilen om libros och banderas som ni gjort i veckan.
Se till att du även kan småorden längst ner på sidan.

Repetera färgerna och följande länder som du har lärt dig:

Suecia
España
Inglaterra
Francia
Italia
Alemania
Estados Unidos

RSS 2.0