Vecka 21

Kort vecka och ingen läxa.

Läxa till vecka 22 torsdag/fredag

Kunna resten av kapitel 9B sidan 4. Läs många gånger och översätt den. Se till att du kan den bra.

Ord att kunna:

cuando = när
entrar  =  gå in
la puerta  =  dörren
a la derecha = till höger
a la izquierda = till vänster
al lado de  =  vid sidan om/bredvid
encima de  =  ovanpå
muebles  =  möbler
la flor  =  blomman
las flores  =  blommorna
viejo/a  =  gammal

Vecka 19

Den här veckan har vi ägnat mycket tid åt att träna på en dialog och som alla skall kunna bra. Det vore bra om ni även tränade på den hemma och när ni känner att ni kan den så säger ni till mig så att jag kan lyssna på er. Alla skall ha gjört det innan månaden är slut.

Läxa till torsdag/fredag nästa vecka, vecka 20.

Kapitel 9B halva stycket, sidan 40. Ni skall kunna läsa sidan bra och kunna översätta den.

Nya ord att kunna:

Libro = bok
Librería = bokhylla
La guitarra = gitarren
Toca muy bien = han spelar mycket bra
La habitación = rummet
Encima de = ovanpå
Tocar = att spela (instrument)
Jugar = att spela (sporter)
Silla = stol

RSS 2.0