Vecka 18

Alla tre klasserna är nu indelade i 5-7 grupper och med 3-5 elever i varje grupp. Varje grupp har sedan fått en kung tilldelad sig. I gruppen bestämmer ni sedan vad och vem som skall skriva vad. Alla skriver varsin artikel. Tänk på att först läsa olika texter om kungen och vad som hände då han var kung, innan ni skrider till verket och börjar skriva.

Utöver detta skriver ni ytterligare en text och då om något ni själva väljer. Varje elev skall alltså skriva två texter var.

Det ni skriver skall vi sedan publicera i "Stormaktstidningen".

Jag förväntar mig att alla i gruppen lär sig allt om det ni som enskilda elever i gruppen väljer att skriva om och det ni blivit tilldelade.

Även på svenska timmarna kan ni skriva på era artiklar.

Obs Glöm inte att först läsa flera olika texter. Ha inte för bråttom med att börja skriva artikeln utan grunna ordentligt först hur ni skall skriva den, som t ex intervju, insändare m m.

Ni har ingen läxa till vecka 19

Jag har rättat Afrikaskrivningen och eleverna har fått tillbaka dem. Maxpoäng var 84 och godkänt var 42.
Jag har bett er att ta hem skrivningen och visa era föräldrar.
De elever som inte klarade godkänt eller som ännu inte gjort det, kan göra om provet på måndag i vecka 19.

En del elever gör om det muntligt för mig. De som gör det har fått olika tider av mig.


Vecka 14

Den här veckan avslutar vi Afrikaarbetet och efter påsk så börjar vi med historia. Arbetsområdet kommer att vara Stormaktstiden och ni kommer att i grupper om tre/fyra att göra en tidning, Stormaktstidningen.

Det är ingen läxa i vecka 14. Istället kommer jag att ha genomgång om hur arbetet skall genomföras och dessutom skall de som inte framfört sin powerpoint presentation göra det.

Vecka 11

Läxan till torsdag är att kunna berätta om Viktoriasjön med hjälp av stencilen ni fick förra veckan. Den är snarare en mindmap på det jag berättat om i klassen.

Vi fortsätter även med djurpresentationerna och ser färdigt filmen Ali Zaoua, gatans prins.

Vecka 10

Det är läxa i So, Viktoriasjön,  till torsdag i nästa vecka.

Alla får en stencil, som bl a tar upp allmänna fakta om sjön, problem som uppkommit på grund
av vattenhyacinten, nilaborre, föroreningar m m. samt lite om Marafloden och Mauskogen.





VIKTORIASJÖN

  

Kenya, Tanzania, Uganda

Grund sjö, känslig för klimatförändringar, kan lätt torka ut.

Medeldjup 40 m.

Vita Nilens källa

3000 öar

Många sorters akvariefiskar - ciklider

Ung sjö. 400 000 år gammal - torkat ut 3 ggr. - istider (dålig nederbörd).

För 12 500 år sedan ingen sjö.

Marafloden rinner ut i sjön.

30 milj. människor lever runt sjön, hälften under fattigdomsgränsen.


Problem

  

Främmande arter: 1. Nilaborre. God matfisk. Inplanterad 1954. Äter upp bl.a.

                                  cikliderna (endemiska).


                              2. Vattenhyacint. Bildar "tjocka mattor" på sjön - transport-

                                   problem - växter ruttnar - förorenat dricksvatten -

                                   bilharzia - malaria - tyfusfeber.


Föroreningar:          Varje dag 100 ton avfall ut i sjön (handelsgödsel,

                                 kloakvatten).



Marafloden

  

Rinner upp i Kenya, i bergsskogen som kallas Mauskogen. Många byar och kåkstäder utefter floden

Stora jordbruk (vete) - kemikalier ut i floden (bl a kvicksilver).


Mauskogen - naturreservat, men 80% har huggits ner. Inga rötter kan då hålla kvar jorden vid häftiga regn - igenslammad flod.



Faror

  

Aids                                Tyfus

Malaria                           Drunkningsolyckor

Bilharzia                         Prostitution



 


Vecka 8

Eleverna har nu börjat redovisa sitt djurarbete och vi fortsätter efter lovet.

Det är ingen läxa till torsdag i vecka 10.


Vecka 7

Vi fortsätter även efter lovet med arbetet om afrikadjur.

Det är flera SO-timmar som försvinner eller har försvunnit, så ni behöver mer tid till det här arbetet.


Vecka 6

Vi har ingen läxa till nästa vecka, vecka 7. Alla arbetar enskilt eller två och två med ett afrikanskt djur som de valt att "forska" om.

Vi arbetar med detta fram till lovet. Ni skall hålla en powerpoint presentation inför klassen eller delar av den.

Vi kommer även att se en del filmer.

SO - läxa till torsdag vecka 6

Malaria, TBC/tuberkulos och AIDS är sjukdomar som skördar många dödsoffer i världen och särskilt i Afrika.


Tag nu reda på så mycket du kan om dessa sjukdomar. Leta efter fakta på nätet och berätta om det i ett dokument som du kallar "Malaria, TBC och AIDS har drabbat Afrika hårt"


Malaria:

Orsakas av parasiter. Vad heter de två (av fyra) vanligaste? Vad heter myggan som bär på parasiten?

Symtom, händelseförlopp, dödlighet

Hur skyddar man sig?


TBC:

Tidigare vanlig i Sverige, inte nu. Vaccin finns.

Hur smittas man? Symtom, händelseförlopp, dödlighet.


AIDS:

Hur smittas man och hur skyddar man sig? Mediciner? Afrika hårt drabbat. Vilka följder har detta lett till?


Nästa vecka, senast torsdag, skall du ha bestämt vilket djur du vill skriva om/hålla föredrag om.




Vecka 4

I veckan har alla tre klasserna skrivit klart texten om Nelson Mandela och besvarat ökenfrågorna och många har börjat med extrafrågor om Afrika.

I vecka 5 är det fokus på "barnsoldater" och Afrikas kolonisering. Vi läser artiklar och diskuterar.

Nästa vecka på torsdag em försvinner So-lektionerna för 6:2 och 6:3.

LÄXA  VECKA 5

Läsa och kunna det som står om koloniseringen av Afrika i Geografiboken sid. 29 - 31.

6:1 har läxa till torsdag
6:2 har läxa till onsdag
6:3 har läxa till tisdag



Vecka 3

Vi har sett en film om Afrikas öknar och jag har gjort en sammanställning på vad som berättades där. Den stencilen får ni på måndag.

Det var många som inte uppmärksammade läxan, om Sydafrika, i veckan. Vi läser den istället i skolan.

De flesta är nu nästan klara med sitt arbete om Nelson Mandela. Alla skall vara klara med den efter nästa lektion.

Därefter arbetar alla med uppgifter om öknen. Ni får dessa på måndag eller tisdag. Då får ni också Naturkunskapsboken, där ni kan läsa om öknen, sid. 57-67. 

Vecka 2

Arbetsplan i SO vecka 2 - 8  AFRIKA

Fram till sportlovet kommer vi att ägna oss åt kontinenten Afrika. De länder vi fokuserar på är Sydafrika, Mocambique, Zimbabwe, Kamerun, Kongo och Egypten.

Vi kommer att se minst tre filmer om Afrikas geografi och dess djurliv. Jag kommer att visa bilder och berätta om Kamerun, Mocambique, Sydafrika och Egypten.
Meningen är att du skall öka din förståelse för människans levnadsvillkor, genom vidgade kunskaper om natur och samhälle och om sambanden därelmellan i olika delar av världen.
Du skall kunna berätta om : Aids och vilka effekter det fått för människorna.
                                                  Malaria
                                                  Krigsområden. Varför?
                                                  Barnsoldater. Varför?
                                                  Naturtillgångar som olja, diamanter, guld, skog och var de finns.
                                                  Ökenområdena, var de ligger och hur det ser ut.
                                                  Savannen och dess djur.
                                                  Nelson Mandela
                                                  Floderna Nilen, Niger, Kongo och Zambezi.
                                                  Viktoriasjön
                                                  Bergsområden. Var finns de?
                                                  Den gamla egyptiska kulturen.
                                                  Kolonialiseringen av Afrika
                                                  Missionen

Arbetsuppgifter:                     Läsa i tidningen Globen om några människor som kämpar för barnens rättigheter.
                                                  Skriva en text om Nelson Mandela.
                                                  Instuderingsfrågor om bl a öknen.
                                                  Arbete om ett valfritt djur.
                                                  Föredrag om detta djur.
                                                  Geografiboken sid. 19-3, 36-39.
                                                  Tidningsartiklar om bl a barnsoldater.
                                                   Läxor varje vecka.
                                                   Skriva en text om kassava.
Mål


När du avslutat arbetsområdet skall du tydligt visa att du:

- kan se samband mellan naturresurser och människans olika verksamheter.
- känner till några platsers lägen i förhållande till varandra.



För att uppnå målen skall du tydligt visa att du kan och förstår det jag nämnt ovan. Du skall vara aktiv på lektionerna och göra
de uppgifter jag ger dig. Sök gärna information på nätet. Du skall skriva egna texter, inte kopiera från andras texter på nätet.
 
Du skall vara väl förtrogen med Afrikas karta, men du behöver naturligtvis inte kunna alla länder.
Du skall hålla ett föredrag om ett djur och vara väl förberedd.


Lycka till önskar Kerstin



Läxa till torsdag i vecka 3

Läsa om Sydafrika i geografiboken sid. 36-39.
Mocambique: Portugisisk koloni. Samora Machel, det fria Mocambiques första president. Dog i en flygolycka 1986. Graca Machel,
hans hustru och även utbildningsminister, numera gift med Nelson Mandela. 
Maputo huvudstad.




vecka 49

Den här veckan och vecka 48 har vi arbetat med USA och dess historia, framför allt om indianerna och slaveriet.

Alla (63 behöver ytterligare en timme nästa vecka) skall nu vara klara med sina två texter om indianerna. De skall vara snyggt skrivna med styckeindelning, rättstavade och med punkt och stor bokstav på rätt ställe. Det går bra att ha med bilder.

Nästa vecka arbetar vi med instuderingsfrågor om USA och Latinamerika, samt USA  - valet och lite mer.

Alltså ingen särskild läxa, förutom att bli klara med ovanstående.


Vecka 47

Tänk på att ni har läxa till torsdag, alla tre klasserna. Ni läser i  Religionskunskapsboken sid. 37-41 om Judendomen och lär er så mycket ni kan.
 
Alla skall kunna förklara vad följande betyder: synagoga, rabbin, Tora, Talmud, Palestina, palestinier, 1948, Arken,Sabbaten, Bar Mitsvah och Bat Mitsvah.
 
61 jobbar under veckan med en del uppgifter om judendomen, samt ser en film om Sydamerikas djur och natur.

62 skriver klart text nummer 2 om Colombia och jobbar klart med uppgifterna om judendomen. Kanske hinner vi se en del av filmen om Sydamerikas djur.

63 jobbar klart med judendomen och vi hinner nog kanske se en del av filmen om Sydamerika.


Läxan till torsdag nästa vecka är att läsa om USA, sid. 135-140 i Geografiboken.

Vecka 46

Nu har ni alla (nästan) gjort ert skriftliga läxprov om islam. Jag har läst nästan alla, skrivit en del kommentarer och skickat tillbaka dem till er för att sparas i er digitala portfolio.

Överlag så kunde ni alla skrivningen mycket bra. Fortsätt så!


Nu har alla klasser sett dokumentären om Columbia och därefter skall ni skriva ytterligare en text om Columbia. Klass 61 är klar med denna, 62 har börjat och 63 börjar imorgon tisdag.


Läxa till torsdag för klass 61 och 62, Judendomen. Ni läser i religionskunskapsboken sid. 37-41.
Läxa till tisdag vecka 47 för klass 63.

Läs i skolan texten på sidorna 37-41. Därefter går du till sidan 21 och läser om Abrahams släkt blir ett folk. Läs till sidan 29. Välj sedan ut en av "berättelserna" lär dig den noga och skriv sedan om denna på datorn. OBS. Skriv ej av texten. Använd egna ord. Du kan även läsa om konungarna Saul, David och Salomo sid. 30-33. Berätta om någon av dem för din bänkkamrat. 


Nästa vecka läser vi om USA. Vi håller oss till Geografiboken.




 






Vecka 43

Hej alla föräldrar! Nu har jag äntligen kommit igång med min blogg. Det var ju inte så svårt som jag föreställt mig.

Här kommer lite information om vad  vi gjort och vad skall vi arbeta med framöver.

Efter arbetet om vår jord, plattektonik och vulkaner har vi börjat läsa om de stora religionerna. Det vi läser om just nu är de s.k Abrahamsreligionerna, islam, judendomen och kristendomen. Efter en kort allmän introduktion om dessa, då vi även läste om Abraham, stamfadern till dessa religioner, började vi med islam. Vi har hämtat fakta och läst i PULS Religionskunskapsbok, Natur och Kultur.
Alla klasser kommer att ha skriftligt läxförhör om islam. De skall då på datorn, med hjälp av stödord jag skrivit på tavlan berätta om Muhammed. Vidare skall de förklara islam genom att besvara en del frågor som t ex. "Vad är en  minaret?" eller "Berätta vad du kan om Ramadan? När de är klara skickar de skrivningen till mig.

Klass 61 har läxan till fredag vecka 43
Klass 62 har läxan till onsdag vecka 45
Klass 63 har läxan till torsdag vecka 45

Alla elever har fått ett häfte med två papper om Islam. Där har de antecknat och strukit under. Det är samma text som vi läst i skolan.

Vi kommer därefter att läsa om judendomen.

Samtidigt med detta så pågår hela tiden arbeten i geografi. Med hjälp av enbart kartan har eleverna fått lära sig att skriva en faktatext om ett land. I det här fallet Colombia. Först skrev alla en tankekarta och sedan texten. Elever behöver lära sig att formulera en egenhändig text. Det är alldeles för vanligt att de hämtar stoff från nätet, klipper och klistrar in och då blir det ofta ett hopkok av olika texter.

Efter lovet kommer jag att visa en dokumentär om Colombia och visa på en annan sida av landet. Därefter skriver ytterligare en text om landet.

Under november kommer vi även att följa valet i USA  och hur det styrs. Vi kommer att dröja oss kvar i Syd- och Nordamerika ett tag till och bl. a. läsa om en eller två stora indiankulturer. Vilka har jag ännu inte bestämt mig för.  

RSS 2.0