Vecka 21

De elever som ännu inte redovisat sitt land gör det den här veckan.

Klass 72 och 74 har läxa till onsdag: El cuerpo på sidan 78-79 (alla orden )

Nu är det bara 4 lektioner kvar den här terminen. Vi tränar på Blancanieves och så får vi se hur mycket ni hinner.

Vecka 20

Ni skriver klart om det land ni valt och presenterar det i powerpoint den här veckan torsdag eller fredag. Sista chansen är onsdag nästa vecka.

Föredrag:

71 och 73
Tisdagen den 12 maj : Kevin och Linus
Fredagen den 15 maj: Astrid, Anna och Erica
Måndagen den 18 maj: Lydia och Moa, Caroline
Tisdagen den 19 maj: Ludwig J.

72 och 74Läxa


El Cuerpo sid 78-79  (71 och 73 har läxan till fredag och 72 och 74 har läxan till onsdagen den 20 maj)


Vecka 18

Klass 71 och 73 har den här veckan ingen läxa. Förra veckan gick vi igenom verbet "gustar". Se till att ni kan och förstår de meningar ni skrev. Ni hade förra veckan läxa och det var en del som inte gjorde den. Ni gör läxförhöret imorgon tisdag på lektionen.

Ni fortsätter sedan att skriva om det latinamerikanska land ni valt. Tänk på att ni sedan skall hålla ett kort föredrag för oss andra om landet. Ni kan använda er av powerpoint eller bara en bild att berätta om.

Klass 72 och 74 har läxa till torsdag, expresiones con comida, sid. 70-71.  Alla har fått en stencil på läxan. Se till att ni kan läxan, så ni slipper göra om läxprovet på måndag.

De flesta i 72 och 74 har även ni valt ett land att arbeta med och kommit en bit på väg. Ni fortsätter med det den här veckan.

Läxa till vecka 19, torsdag/fredag

La comida sueca sidan 72.
Ni skall kunna texten bra, samt följande nya? ord:

amables
en común
videojuegos
lo paso bien
es rara
costumbres
albóndigas
celebran
arenque
bailar
cantar
ranas
mucho más
contarte
la próxima semana

Vecka 14

Efter tre veckors läxuppehåll är det nu dags för läxor igen.

Läxan är till fredagen den 17 april, veckan efter lovet.

Läxan är att kunna stycket La ciudad på sid. 62 - 63. Ni skall
kunna alla ord som finns i texten samt kunna översätta den.

Det blir skriftligt läxförhör.

Under den här veckan skall alla ha framfört dialogen ni arbetat med.

Vecka 10

På tisdag/onsdag har vi en diagnos på kapitlet Mi Casa.

Ni har ingen speciell läxa läxa den här veckan, men läs gärna igenom läxan till fredag i vecka11, som är

"En el restaurante Don Miguel" på sian 64 i textboken.

Vecka 8

OBS: I vecka 10 ( veckan efter lovet) på tisdag/torsdag, har ni skrivning på avsnittet MI CASA.

Läxan till fredagen den 20/2 är följande:

Kunna texten och orden på sidan 57 i textboken.

Vidare skall ni skriva en text där ni berättar om vad ni äter till frukost.

För att få texten lite fylligare kan ni t ex skriva:

När ni vaknar.
Vem som gör frukosten.
Vad äter era föräldrar/syskon.
Vad ni tycker om/inte tycker om.
Om ni äter mycket eller lite
Ibland äter jag...
Vanligtvis äter jag....
Vem mer som äter frukost med er.
Om ni läser någon tidning m.m.

OBS: Ni som inte gjorde förra veckans läxa gör läxförhöret på måndag em på omprovstiden.

Tänk på:

Desayunar = äta frukost
desayuno = jag äter frukost
El desayuno = frukosten

Almorzar = äta lunch
almuerzo = jag äter lunch
El almuerzo = lunchen

Cenar = äta middag
ceno = jag äter middag
La cena = middagen

Vecka 7

Efter lovet, i vecka 10, har ni skrivning/diagnos på kapitlet Mi casa.
Eftersom vi på fredag har hel studiedag, så blir skrivningen på tisdag/torsdag.

Repetera de stycken vi haft i läxa:
Entrevista con una chica argentina.
La casa
El dormitorio
El armario
Una argentina famosa
En la tienda

Läxan till fredag är att kunna hela sidan 56.

Vecka 6

Den här veckan har vi arbetat med tre olika dialogstenciler: Presentera sig själv, Söka arbete (anv. usted), Skolan, när börjar vi. (klockan).
Här gällde det att översätta, rätta och sedan träna så man kunde dialogen flytande. Det gätter att få igång flytet i talet.

Läxan den här veckan var "En la tienda". Jag förhörde helt kort muntligt i 72 och 74 dock inte i 71 och 73. Det är en del som inte läser på ordentligt. Ni måste ta bättre ansvar. Det här var dessutom ett lätt stycke.

Många blev klara med det och fick fler uppgifter (verbformer)

Vi fortsätter med liknande uppgifter fram till lovet, men samtidigt så börjar vi lätt med nästa kapitel.


Läxa vecka 7 till fredag som vanligt.

Comida y bebida
Kunna det som står på sidan 56, ESPAÑA och El desayuno

Vecka 4

Läxan till fredag i vecka 5 är följande:

Läsa och kunna texten om Evita Perón. Alla ord som hör till texten skall ni förstås kunna.

Läxförhöret blir att på spanska skriftligt kunna berätta om henne och hennes liv. (Se nu till att ni läser på ordentligt.)

Repetera klädesplaggen på sid. 44.

I skolan arbetar vi nästa vecka med "La Casa Rosada" men ni kommer inte att ha det i läxa.

Vecka 3

Förutom att träna på klädesplagg och översätta texten om Mafalda, så har vi gjort en del uppgifter i övningsboken. Vi hade inget läxförhör då ni tyckte att det var för många ord (kläder)att lära. Vi repeterar några ord vid varje lektion.

Vi ser färdigt filmen "Diarios de motocicleta" nästa vecka.

Läxa till fredag i vecka 4

Una Argentina Famosa
Läs och översätt texten på sidan 50. Du skall kunna återberätta den muntligt och du skall kunna alla orden som hör till sidan.

Vecka 2

Alla har nu översatt texten på sidan 43, El dormitorio, till svenska skriftligt. Nu gäller det att kunna en del bra uttryck samt rumsprepositioner (entre m fl.). De står även på sidan 114.

Bra uttryck: Es muy grande.
                     Hablas en serio?
                     Es una broma. 
                     Es todo?
                     Creo que sí.

Imorgon fredag tränar vi på kläder och skor. Alla ritar och färglägger 8-10 olika klädesplagg. Sedan tränar ni två och två med en hög av korten ni ritat. Vi blandar alla. När ni kan dem så byter ni med varandra.

Läxa till nästa vecka är att kunna de olika klädesplaggen samt i klassen kunna berätta högt vad ni just den dagen har för kläder på er. Kom nu inte för lättklädda.

Tänk på att alltid ha med böcker, penna och sudd.

Vecka 49


Många i 7f hade missat läxan, sid. 40-41. Jag vet, ingen blogg och alla fick inte information i tid. De som vet med sig att de inte kunde så bra, läser på till nästa vecka.

Vi har ingen särskild läxa, men alla skall kunna allt på de två första sidorna av det här kapitlet.

Nya diftongerade verb att kunna: Dormir (att sova), poder (att kunna).


Lektioner nästa vecka: 72 & 74 onsdag: kort lektion 8.10 - 8.50.
                                                         torsdag: lektion som vanligt.

                                          71& 73 måndag: lektion som vanligt.
                                                        tisdag: lektion som vanligt.

De som vet att de skall göra om provet gör det på måndag, 15.30 - 16.30.

Vecka 47

Läxan till fredag är kort och lätt, eftersom ni inte fick den i fredags, då jag var sjuk. Ni skall kunna allt som står på sidan 38, La fiesta.

IUnder veckan lyssnar vi bl.a. på El Rey Tiburón av rockgruppen Maná. Därefter är det meningen att ni skall översätta sången/dikten med hjälp av lexikon. Ni arbetar två och två.

Vidare kommer vi att prata en del om vad ni skall tänka på inför provet. Ni får även en stencil om detta.

Till nästa vecka har ni ingen läxa. Istället tränar ni till provet på fredag.

Vecka 46

Det här gör vi den här veckan.

Pratar om Día de los Muertos, lyssnar och läser texterna på sid. 90 och 91.

Övningsboken, hörövning   5 sid. 6
                            hörövning   7 sid. 11
                            hörövning 15 sid. 15
                            hörövning 21 sid. 23
                            hörövning 18 sid. 33


Se till att du kan skolämnena (sid. 24) och veckans dagar.

Den här veckan skall ni vara klara med presentationen. Ni som inte hinner gör klart hemma.

Vi lyssnar och lär oss alfabetet, sid. 28

Alla arbetar med stycket  En el recreo, sid. 29. Arbeta två eller tre tillsammans. Läs och översätt.

Gör övningarna på sid 36 - 37.

Skriv sedan en liknande dialog på datorn, liknande den ni just läst. Ni arbetar fortfarande två eller tre tillsammans. Studera era egna scheman. När ni är klara får ni gärna ta in illustrerande bilder. Den här dialogen tar nog sin tid beroende på hur noga ni arbetar med den.


Läxa till torsdag eller fredag


Läs och översätt  Un mexicano famoso på sidan 34 i textboken.

Lite grammatik att kunna.

På sidan 113 kan du läsa om AR-verb och ER-verb. Du skall kunna "rabbla" dom snabbt.

På sidan 114 har du det oregelbundna verbet empezar. Du skall kunna "rabbla" även det.

Du har även skrivit dessa verb i datorn.


Ord att kunna:        de niño, teatro, actúan, durante,
                                  trabaja, actor, obras de teatro,
                                  más tarde, de joven, va a,
                                  la Habana, Nueva York,
                                  luego, peliculas


Läs på ordentligt! Skriftligt läxförhör.


Spansk skrivning onsdagen den 26 november för 72f + 74f  och för 71 + 73 fredagen den 28 november

Vecka 45

Det här skall du vara klar med denna vecka.

*  Skolorden
*  Övn.uppg. 3,5,8,9,10,12,15,16,17,19 och 20 på sid 28-34.
*  Presentationen på datorn om dig själv. 
*  Gör övningarna på sid 38.
*  Kan du veckans dagar? sid. 24
*  Du skall veta vad högstadieskola heter på spanska.

Nu skall ni kunna klockan, kunna skilja på när ni säger Qué hora es och A qué hora.
Ni tränar på en stencil om klockan, sparar den och ser till att ni kan den.

Ni har fått skriva in i skrivboken nyttiga småord att kunna. Titta då och då på dem så kan ni dem snart.

Läxan har för en del av er inte fungerat bra. Ni måste läsa på bättre. På fredag har vi skriftligt läxförhör
igen och då skall ni kunna läxan bra.

Läxan till fredag.

Läs och översätt texten på sidan 35, Un poema de amor. Du skall kunna läsa den bra, med inlevelse.

Jag kommer även att ställa frågor på spanska om Pablo (inledningen till dikten), vad han gör och
tycker. Se till att ni kan svara på dessa.

Ord att kunna: un poema, amor, no puede,
                          concentrarse, está enamorado de,
                          no conoce, siempre tan, hermosa,
                          fuerte, corazón, tortura, vida, triste.
                          dolor, hablo en serio, quizás, susurrar, necessito.


Skrivning i spanska

Onsdagen den 26 november är det skrivning i spanska för 72f och 74f.
Fredagen den 28 november är det skrivning i spanska för 71 och 73.
  

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0