Vecka 10

På tisdag/onsdag har vi en diagnos på kapitlet Mi Casa.

Ni har ingen speciell läxa läxa den här veckan, men läs gärna igenom läxan till fredag i vecka11, som är

"En el restaurante Don Miguel" på sian 64 i textboken.

Vecka 8

OBS: I vecka 10 ( veckan efter lovet) på tisdag/torsdag, har ni skrivning på avsnittet MI CASA.

Läxan till fredagen den 20/2 är följande:

Kunna texten och orden på sidan 57 i textboken.

Vidare skall ni skriva en text där ni berättar om vad ni äter till frukost.

För att få texten lite fylligare kan ni t ex skriva:

När ni vaknar.
Vem som gör frukosten.
Vad äter era föräldrar/syskon.
Vad ni tycker om/inte tycker om.
Om ni äter mycket eller lite
Ibland äter jag...
Vanligtvis äter jag....
Vem mer som äter frukost med er.
Om ni läser någon tidning m.m.

OBS: Ni som inte gjorde förra veckans läxa gör läxförhöret på måndag em på omprovstiden.

Tänk på:

Desayunar = äta frukost
desayuno = jag äter frukost
El desayuno = frukosten

Almorzar = äta lunch
almuerzo = jag äter lunch
El almuerzo = lunchen

Cenar = äta middag
ceno = jag äter middag
La cena = middagen

Vecka 7

Efter lovet, i vecka 10, har ni skrivning/diagnos på kapitlet Mi casa.
Eftersom vi på fredag har hel studiedag, så blir skrivningen på tisdag/torsdag.

Repetera de stycken vi haft i läxa:
Entrevista con una chica argentina.
La casa
El dormitorio
El armario
Una argentina famosa
En la tienda

Läxan till fredag är att kunna hela sidan 56.

Vecka 6

Den här veckan har vi arbetat med tre olika dialogstenciler: Presentera sig själv, Söka arbete (anv. usted), Skolan, när börjar vi. (klockan).
Här gällde det att översätta, rätta och sedan träna så man kunde dialogen flytande. Det gätter att få igång flytet i talet.

Läxan den här veckan var "En la tienda". Jag förhörde helt kort muntligt i 72 och 74 dock inte i 71 och 73. Det är en del som inte läser på ordentligt. Ni måste ta bättre ansvar. Det här var dessutom ett lätt stycke.

Många blev klara med det och fick fler uppgifter (verbformer)

Vi fortsätter med liknande uppgifter fram till lovet, men samtidigt så börjar vi lätt med nästa kapitel.


Läxa vecka 7 till fredag som vanligt.

Comida y bebida
Kunna det som står på sidan 56, ESPAÑA och El desayuno

RSS 2.0