Vecka 21

Kort vecka och ingen läxa.

Läxa till vecka 22 torsdag/fredag

Kunna resten av kapitel 9B sidan 4. Läs många gånger och översätt den. Se till att du kan den bra.

Ord att kunna:

cuando = när
entrar  =  gå in
la puerta  =  dörren
a la derecha = till höger
a la izquierda = till vänster
al lado de  =  vid sidan om/bredvid
encima de  =  ovanpå
muebles  =  möbler
la flor  =  blomman
las flores  =  blommorna
viejo/a  =  gammal

Vecka 19

Den här veckan har vi ägnat mycket tid åt att träna på en dialog och som alla skall kunna bra. Det vore bra om ni även tränade på den hemma och när ni känner att ni kan den så säger ni till mig så att jag kan lyssna på er. Alla skall ha gjört det innan månaden är slut.

Läxa till torsdag/fredag nästa vecka, vecka 20.

Kapitel 9B halva stycket, sidan 40. Ni skall kunna läsa sidan bra och kunna översätta den.

Nya ord att kunna:

Libro = bok
Librería = bokhylla
La guitarra = gitarren
Toca muy bien = han spelar mycket bra
La habitación = rummet
Encima de = ovanpå
Tocar = att spela (instrument)
Jugar = att spela (sporter)
Silla = stol

Vecka 18

Den här veckan har ni ingen läxa. På lektionen/lektionerna tränar ni 2 och 2 med olika dialoger.

Jag har även helt kort gått igenom läxan till nästa vecka, torsdag/fredag, alltså vecka 19.

Läxa vecka 19

Ni skall kunna den gula texten på sidan 39. Ni skall kunna översätta texten, läsa den snabbt och bra, samt kunna alla nya ord.
På läxförhöret får ni texten på svenska och sedan översätter ni den till spanska.
Vidare skall ni välja ut fem av orden som finns på sidan 38-39 och lära er dem, t ex. cama....

Nya ord är: cuarto de estar, comedor, cocina, dormitorio, cuarto de baño, el otro

En del av er gjorde inte läxan till förra veckan. Gör även den. Det var läxan med skolämnen framför allt.

OBS.
Ni som skall göra om provet kan göra det på måndag den 3 maj på omprovstiden.

Läxan översatt till svenska (gula rutan)

Jag bor i en lägenhet med mina föräldrar och min bror.
lägenheten är inte så stor: vardagsrum, matsal, kök,
två sovrum och ett badrum. Mina föräldrar har ett sovrum
och min bror David och jag har det andra.

Vecka 14

Efter tre veckors uppehåll vad gäller läxläsning så är nu dags för läxor igen.

Nästa läxa är till torsdag/fredag i vecka 16, alltså första veckan efter lovet och är följande:

Kunna hela dialogen på sidan 36 i textboken. Halva stycket är repetition från tidigare läxa och den nya läxan är resten av dialogen. Eleverna skall kunna läsa texten med stor säkerhet, så det gäller att läsa den flera gånger. De skall även kunna översätta texten och kunna alla ord.
Träna gärna orden i spraktrana.

Under de läxfria veckorna har eleverna arbetat med en egen presentation av sig själva. Många är klara med den, men inte alla.
De har även tränat på dialogen/läxan.

Vecka 11

Läxan den här veckan till torsdag/fredag är följande: Kapitel 8B. Kunna läsa och översätta texten som följer på förra veckans läxa och som slutade med ...por semana. Veckans text börjar med - Te gusta la educación física....... och slutar med   No es difícil.

Det är en kort läxa men jag vill att ni tränar ordentligt till skrivningen. träna med hjälp av stencilen ni fått.

Vecka 10

Läxan den här veckan är kort eftersom det är idrottsdag på fredag.

Ni skall kunna den första delen av stycket El día de Alejandro på sidan 36, från "Me llamo....... till por semana."

Alla 6a-or har läxan till torsdag och alla 6b-or läser läxan till fredag trots att det är idrottsdag.
Nästa vecka (vecka 11) har vi skrivning i spanska, torsdagen den 12/3 för alla 6a-or och fredagen den 13/3  för alla 6b-or.

Alla har fått en stencil att träna på. Jag har ändrat lite på den, så alla får en ny stencil i veckan.
Jag lägger även ut den på bloggen i morgon onsdag.

Se till att du kan följande till skrivningen i vecka 11 torsdag/fredag

  

Du skall kunna tala om vad du heter och hur gammal du är.

Du skall kunna fråga vad någon heter och hur gammal den är.


Du skall kunna tala om var du bor.

Du skall kunna fråga var någon bor.


Du skall kunna tala om att du har syskon.

Du skall kunna fråga någon om de har syskon.


Du skall kunna fråga var något ligger.


Du skall kunna de fyra väderstrecken.


Du skall kunna de väderfraser vi lärt oss.


Du skall kunna årstiderna.


Du skall kunna fråga vad någon tycker om och säga vad du själv tycker om.


Du skall kunna frågeorden: Vad? Var? Varifrån? Vilken? Varför? Hur många?


Vad heter du?

Var bor du?

Varifrån är du?

Vilken är din favoritmånad?

Varför bor du i Sverige?

Hur gammal är du? (Hur många år är du?)


Du skall kunna följande verb och hur de böjs:

(Meningarna inom parentes är exempel/hjälp. De behöver du inte lära dig (om du inte vill) 


Soy = jag är  (Soy de Suecia)                               Me llamo = jag heter    (Me llamo Juan)

Eres = du är  (¿Eres mi amiga?)                           Te llamas = du heter     (¿Cómo te llamas)

Es = han/hon/den/det är  (El perro es marrón)      Se llama = han/hon/den/det heter  (Mi prima se llama Anna)

Somos = vi är  (Somos de Inglaterra)              * (Nos llamamos = vi heter    Nos llamamos Berg = vi heter Berg)

Son = De är (Son amigos)                                     Se llaman = de heter   (¿Cómo se llaman tus amigos?)Vivo = jag bor  ( Vivo en el norte de Suecia)                        Tengo = jag har   (Tengo dos caballos (hästar)

Vives = du bor  ( ¿Dónde vives? )                                         Tienes = du har    (¿Tienes un perro?)

Vive = han/hon/den/det bor  (Mi abuelo vive en Francia)  Tiene = han/hon/den/det har (Mi amigo tiene un gato)

Vivimos = vi bor   (Vivimos en una casa)                              Tenemos = vi har   (Tenemos muchos amigos)

Viven = de bor  ( Viven en Gothenburgo)                               Tienen = de har    (Tienen un gato)


Está = det ligger   (¿Dónde esta mi madre)


Me gusta = jag tycker om   (Me gusta esquiar)                              * Det här behöver du inte kunna. En del elever

Te gusta = du tycker om/tycker du om   (¿Te gusta esquiar?)            undrade dock vad vi heter heterVecka 8

Läxa till torsdagen den 19/2 och fredagen den 20/2 är följande:

Qué hora es?  =  Hur mycket är klockan?
La hora  =  timmen
Es la una  =  Klockan är ett
Son las dos  =  Klockan är två
Es la una y media  =  Klockan är halv två
Son las dos y media  =  Klockan är halv tre
Es la una menos cinco  =  Klockan är fem i ett
Son las dos menos cinco  =  Klockan är fem i två


I 6b-klassen pratade vi även om 

cuarto  =  kvart
cuatro  =  fyra


I veckan arbetar vi vidare med väderkartorna (de som inte är klara) och gör klockor som ni kan öva på.


OBS: De som inte läst på läxan om väderfraserna gör läxförhöret på måndag, omprovtiden.

Vecka 6

Den här veckan har vi ritat väderkartor och tränat på väderord och hur man kan kombinera dem. Vi tränar på att plocka in småord som bastante, un poco, un poco de, mucho, mucho mas, tambien, demasiado, pero, muchisimo m m i meningarna.

Vi lär oss även veckans dagar.


Läxa till nästa vecka:

Kunna alla väderord och fraser som står på pappret ni fick förra veckan.

Vecka 6

Vecka 6


Den här veckan tränar vi mycket på väderfraser och gör väderkartor på spanska.

  

  

Läxa i spanska vecka 6 och 7 torsdag/fredag


Det här är 30 ord eller meningar. Det är meningen att ni skall ha hälften av dessa till vecka 6 och hälften till vecka 7. Ni väljer själva vilka.

  

El día = dagen, la semana = veckan, el mes = månaden, el año = året


¿Qué tiempo hace hoy? = Vad är det för väder idag?


Hace mal tiempo = Det är dåligt väder.

Hace buen tiempo = Det är bra väder.


Hace frío = Det är kallt.

No hace frio = Det är inte kallt.

Hace calor = Det är varmt.

Hace mucho calor = Det är mycket varmt.


Mucho = mycket

Un poco = lite


Hace sol = Det är sol.

No hace sol = Det är ingen/inte sol/soligt.

Hace un poco sol = Det är lite sol/soligt


Está nublado = Det är molnigt.

No está nublado = Det är inte molnigt.


Llueve = Det regnar

No llueve = Det regnar inte.


Nieva = Det snöar.

No nieva = Det snöar inte.

La nieve = Snön


Por qué? = Varför?

Porque = Därför att


Demasiado = alltför

Casi = nästan

También = också


Vacaciones = Ledighet/semestrer

Mucha gente = Mycket folk

Me gusta esquiar = Jag tycker om att åka skidor.
Vecka 4

I veckan har vi tränat på familjeord såsom

mi abuelo = min morfar/farfar                                               mis abuelos = mina morföräldrar/farföräldrar

tu tío = din morbror/farbror                                                     tus tíos = dina morbröder/farbröder

su primo = hans/hennes/sin/deras kusin                          sus primos = hans/hennes/sina/deras kusiner


LÄXA till torsdag/fredag vecka 5
 

Kapitel 7a sidan 30. Kunna alla siffror från 1 -3, de fyra årstiderna och årets 12 månader.                            

Vecka 3

Läxa i spanska till torsdag och fredag i vecka 4 är att kunna följande ord:

La calle = gatan
Misma = samma
En la misma calle que yo = på samma gata som jag
El número = nummer
Toda la familia = hela familjen
Bastante = ganska
Bastante mayor = ganska gammal
Fotografía = fotografi
Ha muerto = är död

Los reyes = kungafamiljen
El rey = kungen
La reina = drottningen

Läs och översätt resten av texterna i kapitlet. (ej trabalenguas och cantamos)

I veckan har vi även arbetat med ett häfte "Meningar att översätta till spanska"

Träna även glosorna på "spraktrana".
 

Vecka 2

Läxa till torsdag och fredag i vecka 3

Du skall kunna texterna till de fyra bilderna på sid. 28 samt följande glosor:
Den första texten som börjar Mi abuela... skall du ha till veckan efter.

la familia = familjen
abuelo/a = morfar, farfar/ mormor, farmor
abuelos = mor- farföräldrar
apellido = efternamn
madre/mamá = mamma
padre/papá = pappa
tio/a = morbror, farbror/moster, faster
primo/a = kusin
hijo/a = son/dotter
hijos = barn
mujer = hustru/kvinna
marido = make/man
hombre = man
 Hombre! = Jösses!


Vecka 49Ingen särskild läxa till nästa vecka. Ni skall dock kunna hela kapitel 5 innan terminen är slut.

Nästa vecka  arbetar vi vidare med hela kapitlet och när ni tycker att ni kan allt gör ni ett läxprov.

Gå gärna in på spraktrana.se och träna glosorna.

Vecka 47

Den här veckan, på torsdag och fredag är det prov i spanska.

Läs på träningspappret ni fått av mig och se till att ni kan allt. Då kommer ni att klara skrivningen bra.

I veckan repeterar vi och tränar på det vi läst. Nästa veckas läxa får ni på fredag.

Vecka 46

Var noga med att spara alla era stenciler m.m. i er spansk mapp.

Den här veckan arbetar vi med resten av kapitel 4b.

Vi tittar på när det skall vara es och när det skall vara son.

el libro es verde  =  boken är grön
los libros son verdes  =  böckerna är gröna

el libro verde  =  den gröna boken
los libros verdes  =  de gröna böckerna

El libro verde es de Inglaterra  =  Den gröna boken är från England.
Los libros verdes son de Inglaterra  =  De gröna böckerna är från England.


Läxa till torsdag och fredag:


Du skall kunna de fyra texterna under bilderna på sidorna 21 och 22. Läs flera gånger så du får bra flyt och översätt sedan texterna.

Ord och uttryck att kunna:

muchos regalos = många presenter
el regalo = presenten
La camiseta = T-tröja
un monopatín = en skateboard
pero = men
todos = alla
todo = allt
el = han
ella = hon
hoy = idag
gemelos = tvillingar
para Julio = till Julio
color favorito = favoritfärg
hermano pecueño = lillebror


Skrivning i spanska, kapitel 1-4, torsdagen den 20 nov. och fredagen den 21 nov.

I veckan får ni en stencil med det ni skall kunna till provet och vi har ingen läxa i vecka 47. Repetera och träna inför provet.


RSS 2.0